1:4
καθὼς
G2531
Ainsi qu'
Adv
ἐξελέξατο
G1586
il a choisi
V-AIM-3S
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
ἐν
G1722
en
Prep
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
πρὸ
G4253
avant
Prep
καταβολῆς
G2602
la fondation (création)
N-GFS
κόσμου
G2889
du cosmos (monde)
N-GMS
, εἶναι
G1510
pour être
V-PNA
ἡμᾶς
G1473
(pour) nous
PPro-A1P
ἁγίους
G40
saints
Adj-AMP
καὶ
G2532
et
Conj
ἀμώμους
G299
irréprochables (sans tâche)
Adj-AMP
κατενώπιον
G2714
en face (rare)
Prep
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, ἐν
G1722
dans
Prep
ἀγάπῃ
G26
l'amour
N-DFS
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.