1:1
Παῦλος
G3972
Paulos
N-NMS
, ἀπόστολος
G652
apôtre
N-NMS
Χριστοῦ
G5547
de Christ
N-GMS
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-GMS
διὰ
G1223
par
Prep
θελήματος
G2307
la volonté
N-GNS
Θεοῦ
G2316
de Dieu
N-GMS
, Τοῖς
G3588
Aux
Art-DMP
ἁγίοις
G40
saints
Adj-DMP
τοῖς
G3588
ceux
Art-DMP
οὖσιν
G1510
étant
V-PPA-DMP
ἐν
G1722
dans
Prep
Ἐφέσῳ
G2181
Epheso (Ephèse)
N-DFS
, καὶ
G2532
et
Conj
πιστοῖς
G4103
fidèles (ayant foi)
Adj-DMP
ἐν
G1722
dans
Prep
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-DMS
.
 1:2
Χάρις
G5485
Grâce (reconnaissance)
N-NFS
ὑμῖν
G4771
à vous
PPro-D2P
καὶ
G2532
et
Conj
εἰρήνη
G1515
paix
N-NFS
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
Πατρὸς
G3962
Père
N-GMS
ἡμῶν
G1473
de nous
PPro-G1P
καὶ
G2532
et
Conj
Κυρίου
G2962
du Seigneur
N-GMS
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christ
N-GMS
.
 1:3
Εὐλογητὸς
G2128
Béni (loué)
Adj-NMS

G3588
le
Art-NMS
Θεὸς
G2316
Dieu
N-NMS
καὶ
G2532
et
Conj
Πατὴρ
G3962
Père
N-NMS
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
Κυρίου
G2962
Seigneur
N-GMS
ἡμῶν
G1473
de nous
PPro-G1P
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christ
N-GMS
, ὁ
G3588
celui
Art-NMS
εὐλογήσας
G2127
ayant béni
V-APA-NMS
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
ἐν
G1722
avec
Prep
πάσῃ
G3956
toute
Adj-DFS
εὐλογίᾳ
G2129
la bénédiction (reconnaissance, éloge)
N-DFS
πνευματικῇ
G4152
spirituelle (inspirée)
Adj-DFS
ἐν
G1722
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DNP
ἐπουρανίοις
G2032
cieux
Adj-DNP
ἐν
G1722
en
Prep
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
,
 1:4
καθὼς
G2531
Ainsi qu'
Adv
ἐξελέξατο
G1586
il a choisi
V-AIM-3S
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
ἐν
G1722
en
Prep
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
πρὸ
G4253
avant
Prep
καταβολῆς
G2602
la fondation (création)
N-GFS
κόσμου
G2889
du cosmos (monde)
N-GMS
, εἶναι
G1510
pour être
V-PNA
ἡμᾶς
G1473
(pour) nous
PPro-A1P
ἁγίους
G40
saints
Adj-AMP
καὶ
G2532
et
Conj
ἀμώμους
G299
irréprochables (sans tâche)
Adj-AMP
κατενώπιον
G2714
en face (rare)
Prep
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, ἐν
G1722
dans
Prep
ἀγάπῃ
G26
l'amour
N-DFS
 1:5
προορίσας
G4309
ayant prédestiné (décidé à l'avance)
V-APA-NMS
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
εἰς
G1519
pour
Prep
υἱοθεσίαν
G5206
l'adoption (rare)
N-AFS
διὰ
G1223
à travers
Prep
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christ
N-GMS
, εἰς
G1519
pour
Prep
αὐτόν
G846
lui-même
PPro-AM3S
, κατὰ
G2596
selon
Prep
τὴν
G3588
l'
Art-AFS
εὐδοκίαν
G2107
acceptation bienveillante
N-AFS
τοῦ
G3588
de
Art-GNS
θελήματος
G2307
la volonté
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
,
 1:6
εἰς
G1519
pour
Prep
ἔπαινον
G1868
louange (approbation)
N-AMS
δόξης
G1391
de gloire (honneur, opinion)
N-GFS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
χάριτος
G5485
grâce
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, ἧς
G3739
dont
RelPro-GFS
ἐχαρίτωσεν
G5487
il a fait grâce
V-AIA-3S
ἡμᾶς
G1473
à nous
PPro-A1P
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
l'
Art-DMS
Ἠγαπημένῳ
G25
aimé (parfait, accueilli, préféré)
V-RPM/P-DMS
,
 1:7
ἐν
G1722
en
Prep

G3739
lequel
RelPro-DMS
ἔχομεν
G2192
nous avons
V-PIA-1P
τὴν
G3588
la
Art-AFS
ἀπολύτρωσιν
G629
rédemption (délivrance)
N-AFS
διὰ
G1223
à travers
Prep
τοῦ
G3588
le
Art-GNS
αἵματος
G129
sang
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
ἄφεσιν
G859
pardon (oubli, laisser aller)
N-AFS
τῶν
G3588
des
Art-GNP
παραπτωμάτων
G3900
péchés (fautes, offenses)
N-GNP
, κατὰ
G2596
selon
Prep
τὸ
G3588
le (la)
Art-ANS
πλοῦτος
G4149
richesse
N-ANS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
χάριτος
G5485
grâce
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
,
 1:8
ἧς
G3739
Laquelle
RelPro-GFS
ἐπερίσσευσεν
G4052
il a fait surabonder
V-AIA-3S
εἰς
G1519
sur
Prep
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
ἐν
G1722
dans
Prep
πάσῃ
G3956
toute
Adj-DFS
σοφίᾳ
G4678
la sophia (sagesse)
N-DFS
καὶ
G2532
et
Conj
φρονήσει
G5428
l'intelligence (rare)
N-DFS
,
 1:9
γνωρίσας
G1107
Ayant fait connaître
V-APA-NMS
ἡμῖν
G1473
à nous
PPro-D1P
τὸ
G3588
le
Art-ANS
μυστήριον
G3466
mysterion (mystère)
N-ANS
τοῦ
G3588
de
Art-GNS
θελήματος
G2307
la volonté
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
κατὰ
G2596
selon
Prep
τὴν
G3588
l'
Art-AFS
εὐδοκίαν
G2107
acceptation bienveillante
N-AFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, ἣν
G3739
que
RelPro-AFS
προέθετο
G4388
il avait formé le projet (rare, destiné)
V-AIM-3S
ἐν
G1722
en
Prep
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
 1:10
εἰς
G1519
pour
Prep
οἰκονομίαν
G3622
l'administration (ministère, gestion de la maison)
N-AFS
τοῦ
G3588
de
Art-GNS
πληρώματος
G4138
la totalité
N-GNS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
καιρῶν
G2540
moments (saisons, époques)
N-GMP
, ἀνακεφαλαιώσασθαι
G346
réunir (résumer, rare)
V-ANM
τὰ
G3588
(les)
Art-ANP
πάντα
G3956
toutes (choses)
Adj-ANP
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
(le)
Art-DMS
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
, τὰ
G3588
celles
Art-ANP
ἐπὶ
G1909
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
οὐρανοῖς
G3772
cieux
N-DMP
καὶ
G2532
et
Conj
τὰ
G3588
celles
Art-ANP
ἐπὶ
G1909
sur
Prep
τῆς
G3588
la
Art-GFS
γῆς
G1093
terre
N-GFS
,
 1:11
ἐν
G1722
En
Prep
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
, ἐν
G1722
dans
Prep

G3739
lequel
RelPro-DMS
καὶ
G2532
et (aussi)
Conj
ἐκληρώθημεν
G2820
nous avons été choisis pour héritiers (rare)
V-AIP-1P
, προορισθέντες
G4309
ayant été prédestinés (décidés d'avance)
V-APP-NMP
κατὰ
G2596
selon
Prep
πρόθεσιν
G4286
la détermination (projet et pains de proposition)
N-AFS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
τὰ
G3588
(les)
Art-ANP
πάντα
G3956
toutes (choses)
Adj-ANP
ἐνεργοῦντος
G1754
mettant en oeuvre (agissant, opérant)
V-PPA-GMS
κατὰ
G2596
selon
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
βουλὴν
G1012
décision (conseil, but, dessein)
N-AFS
τοῦ
G3588
de la
Art-GNS
θελήματος
G2307
volonté
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
,
 1:12
εἰς
G1519
pour
Prep
τὸ
G3588
(le)
Art-ANS
εἶναι
G1510
être
V-PNA
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
εἰς
G1519
dans (pour)
Prep
ἔπαινον
G1868
la louange (approbation, récompense)
N-AMS
δόξης
G1391
de gloire
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, τοὺς
G3588
ceux
Art-AMP
προηλπικότας
G4276
espérant d'avance (parfait)
V-RPA-AMP
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DMS
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
,
 1:13
ἐν
G1722
dans
Prep

G3739
lequel
RelPro-DMS
καὶ
G2532
et (aussi)
Conj
ὑμεῖς
G4771
vous
PPro-N2P
, ἀκούσαντες
G191
avez entendu
V-APA-NMP
τὸν
G3588
le
Art-AMS
λόγον
G3056
logos (concept exprimé par la parole)
N-AMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
ἀληθείας
G225
vérité
N-GFS
, τὸ
G3588
l'
Art-ANS
εὐαγγέλιον
G2098
évangile
N-ANS
τῆς
G3588
de la (du)
Art-GFS
σωτηρίας
G4991
salut (délivrance, sûreté)
N-GFS
ὑμῶν
G4771
de vous
PPro-G2P
, ἐν
G1722
dans
Prep

G3739
lequel
RelPro-DMS
καὶ
G2532
et (aussi)
Conj
πιστεύσαντες
G4100
ayant mis notre foi
V-APA-NMP
, ἐσφραγίσθητε
G4972
vous avez été marqués d'un sceau (scellés, certifiés)
V-AIP-2P
τῷ
G3588
de
Art-DNS
Πνεύματι
G4151
l'Esprit (souffle)
N-DNS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
ἐπαγγελίας
G1860
promesse
N-GFS
τῷ
G3588
le
Art-DNS
Ἁγίῳ
G40
Saint
Adj-DNS
,
 1:14

G3739
Lui
RelPro-NNS
ἐστιν
G1510
est
V-PIA-3S
ἀρραβὼν
G728
la garantie (arrhe, gage)
N-NMS
τῆς
G3588
de l'
Art-GFS
κληρονομίας
G2817
héritage (propriété reçue)
N-GFS
ἡμῶν
G1473
de nous
PPro-G1P
, εἰς
G1519
pour
Prep
ἀπολύτρωσιν
G629
la rédemption (délivrance par paiement d'une rançon)
N-AFS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
περιποιήσεως
G4047
possession (rare)
N-GFS
, εἰς
G1519
pour
Prep
ἔπαινον
G1868
la louange (approbation)
N-AMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
δόξης
G1391
gloire
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
.
 1:15
Διὰ
G1223
A travers
Prep
τοῦτο
G3778
ceci
DPro-ANS
κἀγώ
G2504
moi aussi
PPro-N1S
, ἀκούσας
G191
ayant entendu
V-APA-NMS
τὴν
G3588
la
Art-AFS
καθ
G2596
parmi
Prep
ὑμᾶς
G4771
vous
PPro-A2P
πίστιν
G4102
foi
N-AFS
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DMS
Κυρίῳ
G2962
Seigneur
N-DMS
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-DMS
καὶ
G2532
et
Conj
τὴν
G3588
l'
Art-AFS
ἀγάπην
G26
amour
N-AFS
τὴν
G3588
celle (celui)
Art-AFS
εἰς
G1519
pour
Prep
πάντας
G3956
tous
Adj-AMP
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
ἁγίους
G40
saints
Adj-AMP
,
 1:16
οὐ
G3756
Pas
Adv
παύομαι
G3973
je cesse
V-PIM-1S
εὐχαριστῶν
G2168
rendant grâce (disant merci, reconnaissant)
V-PPA-NMS
ὑπὲρ
G5228
pour
Prep
ὑμῶν
G4771
vous
PPro-G2P
, μνείαν
G3417
mention (souvenir)
N-AFS
ποιούμενος
G4160
faisant
V-PPM-NMS
ἐπὶ
G1909
dans
Prep
τῶν
G3588
les
Art-GFP
προσευχῶν
G4335
prières
N-GFP
μου
G1473
de moi
PPro-G1S
,
 1:17
ἵνα
G2443
afin que
Conj

G3588
le
Art-NMS
Θεὸς
G2316
Dieu
N-NMS
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
Κυρίου
G2962
Seigneur
N-GMS
ἡμῶν
G1473
de nous
PPro-G1P
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christ
N-GMS
, ὁ
G3588
le
Art-NMS
Πατὴρ
G3962
Père
N-NMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
δόξης
G1391
gloire
N-GFS
, δώῃ
G1325
qu'il donne
V-ASA-3S
ὑμῖν
G4771
à vous
PPro-D2P
πνεῦμα
G4151
un esprit
N-ANS
σοφίας
G4678
de sagesse
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
ἀποκαλύψεως
G602
d'apokalypsis (révélation)
N-GFS
ἐν
G1722
dans
Prep
ἐπιγνώσει
G1922
la connaissance (intelligence)
N-DFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
,
 1:18
πεφωτισμένους
G5461
illuminant (parfait)
V-RPM/P-AMP
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
ὀφθαλμοὺς
G3788
yeux
N-AMP
τῆς
G3588
de la (du)
Art-GFS
καρδίας
G2588
coeur
N-GFS
ὑμῶν
G4771
de vous
PPro-G2P
, εἰς
G1519
pour
Prep
τὸ
G3588
le
Art-ANS
εἰδέναι
G1492
sachant (parfait)
V-RNA
ὑμᾶς
G4771
vous
PPro-A2P
τίς
G5101
quelle
IPro-NFS
ἐστιν
G1510
est
V-PIA-3S

G3588
l'
Art-NFS
ἐλπὶς
G1680
espérance (espoir, attente joyeuse et confiante)
N-NFS
τῆς
G3588
de l'
Art-GFS
κλήσεως
G2821
appel (vocation, invitation à une fête)
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, τίς
G5101
quelle
IPro-NMS

G3588
la
Art-NMS
πλοῦτος
G4149
richesse
N-NMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
δόξης
G1391
gloire
N-GFS
τῆς
G3588
de l'
Art-GFS
κληρονομίας
G2817
héritage (possession)
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
ἐν
G1722
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
ἁγίοις
G40
saints
Adj-DMP
,
 1:19
καὶ
G2532
et
Conj
τί
G5101
quelle
IPro-NNS
τὸ
G3588
la
Art-NNS
ὑπερβάλλον
G5235
surpassante (infinie, supérieure)
V-PPA-NNS
μέγεθος
G3174
grandeur (rare)
N-NNS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
δυνάμεως
G1411
puissance (capacité)
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
εἰς
G1519
pour
Prep
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
, τοὺς
G3588
ceux
Art-AMP
πιστεύοντας
G4100
ayant foi
V-PPA-AMP
κατὰ
G2596
selon
Prep
τὴν
G3588
l'
Art-AFS
ἐνέργειαν
G1753
action (efficacité)
N-AFS
τοῦ
G3588
de la
Art-GNS
κράτους
G2904
puissance
N-GNS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
ἰσχύος
G2479
force (vertu, capacité)
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
,
 1:20
ἣν
G3739
Laquelle
RelPro-AFS
ἐνήργηκεν
G1754
opérant (parfait)
V-RIA-3S
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DMS
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
, ἐγείρας
G1453
ayant relevé
V-APA-NMS
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
ἐκ
G1537
hors
Prep
νεκρῶν
G3498
des morts
Adj-GMP
καὶ
G2532
et
Conj
καθίσας
G2523
ayant fait asseoir (poser)
V-APA-NMS
ἐν
G1722
dans
Prep
δεξιᾷ
G1188
la droite
Adj-DFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
ἐν
G1722
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DNP
ἐπουρανίοις
G2032
régions célestes
Adj-DNP
,
 1:21
ὑπεράνω
G5231
au-dessus (rare)
Prep
πάσης
G3956
toute
Adj-GFS
ἀρχῆς
G746
première (chef, origine)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
ἐξουσίας
G1849
autorité
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
δυνάμεως
G1411
puissance (capacité)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
κυριότητος
G2963
seigneurie (domination)
N-GFS
, καὶ
G2532
et
Conj
παντὸς
G3956
tout
Adj-GNS
ὀνόματος
G3686
nom
N-GNS
ὀνομαζομένου
G3687
nommé (invoqué)
V-PPM/P-GNS
, οὐ
G3756
pas
Adv
μόνον
G3440
seulement
Adv
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
l'
Art-DMS
αἰῶνι
G165
époque (siècle, monde)
N-DMS
τούτῳ
G3778
celui-ci
DPro-DMS
, ἀλλὰ
G235
mais
Conj
καὶ
G2532
et (aussi)
Conj
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
celui
Art-DMS
μέλλοντι
G3195
sur le point d'arriver
V-PPA-DMS
.
 1:22
καὶ
G2532
et
Conj
πάντα
G3956
toutes (choses)
Adj-ANP
ὑπέταξεν
G5293
il a soumises
V-AIA-3S
ὑπὸ
G5259
sous
Prep
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
πόδας
G4228
pieds
N-AMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, καὶ
G2532
et
Conj
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
ἔδωκεν
G1325
il a donné
V-AIA-3S
κεφαλὴν
G2776
tête
N-AFS
ὑπὲρ
G5228
sur
Prep
πάντα
G3956
toutes (choses)
Adj-ANP
τῇ
G3588
l'
Art-DFS
ἐκκλησίᾳ
G1577
ekklesia (église)
N-DFS
,