1:3
Εὐλογητὸς
G2128
Béni (loué)
Adj-NMS

G3588
le
Art-NMS
Θεὸς
G2316
Dieu
N-NMS
καὶ
G2532
et
Conj
Πατὴρ
G3962
Père
N-NMS
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
Κυρίου
G2962
Seigneur
N-GMS
ἡμῶν
G1473
de nous
PPro-G1P
Ἰησοῦ
G2424
Iésou (Iéshoua‘, Jésus)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christ
N-GMS
, ὁ
G3588
celui
Art-NMS
εὐλογήσας
G2127
ayant béni
V-APA-NMS
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
ἐν
G1722
avec
Prep
πάσῃ
G3956
toute
Adj-DFS
εὐλογίᾳ
G2129
la bénédiction (reconnaissance, éloge)
N-DFS
πνευματικῇ
G4152
spirituelle (inspirée)
Adj-DFS
ἐν
G1722
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DNP
ἐπουρανίοις
G2032
cieux
Adj-DNP
ἐν
G1722
en
Prep
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
,
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.