1:21
ὑπεράνω
G5231
au-dessus (rare)
Prep
πάσης
G3956
toute
Adj-GFS
ἀρχῆς
G746
première (chef, origine)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
ἐξουσίας
G1849
autorité
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
δυνάμεως
G1411
puissance (capacité)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
κυριότητος
G2963
seigneurie (domination)
N-GFS
, καὶ
G2532
et
Conj
παντὸς
G3956
tout
Adj-GNS
ὀνόματος
G3686
nom
N-GNS
ὀνομαζομένου
G3687
nommé (invoqué)
V-PPM/P-GNS
, οὐ
G3756
pas
Adv
μόνον
G3440
seulement
Adv
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
l'
Art-DMS
αἰῶνι
G165
époque (siècle, monde)
N-DMS
τούτῳ
G3778
celui-ci
DPro-DMS
, ἀλλὰ
G235
mais
Conj
καὶ
G2532
et (aussi)
Conj
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
celui
Art-DMS
μέλλοντι
G3195
sur le point d'arriver
V-PPA-DMS
.
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.