1:18
πεφωτισμένους
G5461
illuminant (parfait)
V-RPM/P-AMP
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
ὀφθαλμοὺς
G3788
yeux
N-AMP
τῆς
G3588
de la (du)
Art-GFS
καρδίας
G2588
coeur
N-GFS
ὑμῶν
G4771
de vous
PPro-G2P
, εἰς
G1519
pour
Prep
τὸ
G3588
le
Art-ANS
εἰδέναι
G1492
sachant (parfait)
V-RNA
ὑμᾶς
G4771
vous
PPro-A2P
τίς
G5101
quelle
IPro-NFS
ἐστιν
G1510
est
V-PIA-3S

G3588
l'
Art-NFS
ἐλπὶς
G1680
espérance (espoir, attente joyeuse et confiante)
N-NFS
τῆς
G3588
de l'
Art-GFS
κλήσεως
G2821
appel (vocation, invitation à une fête)
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, τίς
G5101
quelle
IPro-NMS

G3588
la
Art-NMS
πλοῦτος
G4149
richesse
N-NMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
δόξης
G1391
gloire
N-GFS
τῆς
G3588
de l'
Art-GFS
κληρονομίας
G2817
héritage (possession)
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
ἐν
G1722
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
ἁγίοις
G40
saints
Adj-DMP
,
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.