1:9
γνωρίσας
G1107
Ayant fait connaître
V-APA-NMS
ἡμῖν
G1473
à nous
PPro-D1P
τὸ
G3588
le
Art-ANS
μυστήριον
G3466
mysterion (mystère)
N-ANS
τοῦ
G3588
de
Art-GNS
θελήματος
G2307
la volonté
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
κατὰ
G2596
selon
Prep
τὴν
G3588
l'
Art-AFS
εὐδοκίαν
G2107
acceptation bienveillante
N-AFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, ἣν
G3739
que
RelPro-AFS
προέθετο
G4388
il avait formé le projet (rare, destiné)
V-AIM-3S
ἐν
G1722
en
Prep
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.