1:7
ἐν
G1722
en
Prep

G3739
lequel
RelPro-DMS
ἔχομεν
G2192
nous avons
V-PIA-1P
τὴν
G3588
la
Art-AFS
ἀπολύτρωσιν
G629
rédemption (délivrance)
N-AFS
διὰ
G1223
à travers
Prep
τοῦ
G3588
le
Art-GNS
αἵματος
G129
sang
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
, τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
ἄφεσιν
G859
pardon (oubli, laisser aller)
N-AFS
τῶν
G3588
des
Art-GNP
παραπτωμάτων
G3900
péchés (fautes, offenses)
N-GNP
, κατὰ
G2596
selon
Prep
τὸ
G3588
le (la)
Art-ANS
πλοῦτος
G4149
richesse
N-ANS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
χάριτος
G5485
grâce
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
,
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.