1:10
εἰς
G1519
pour
Prep
οἰκονομίαν
G3622
l'administration (ministère, gestion de la maison)
N-AFS
τοῦ
G3588
de
Art-GNS
πληρώματος
G4138
la totalité
N-GNS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
καιρῶν
G2540
moments (saisons, époques)
N-GMP
, ἀνακεφαλαιώσασθαι
G346
réunir (résumer, rare)
V-ANM
τὰ
G3588
(les)
Art-ANP
πάντα
G3956
toutes (choses)
Adj-ANP
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
(le)
Art-DMS
Χριστῷ
G5547
Christ
N-DMS
, τὰ
G3588
celles
Art-ANP
ἐπὶ
G1909
dans
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
οὐρανοῖς
G3772
cieux
N-DMP
καὶ
G2532
et
Conj
τὰ
G3588
celles
Art-ANP
ἐπὶ
G1909
sur
Prep
τῆς
G3588
la
Art-GFS
γῆς
G1093
terre
N-GFS
,
testimony

Inscrivez-vous pour ajouter un commentaire.

Register to add a comment.